Forside Søgning
Ind til listen:

Heron fra Alexandria


Heron blev født ca. år 10

Heron fra Alexandria var en græsk matematiker, fysiker og opfinder. Man kender ikke hans præcise årstal, men han beskrev en måneformørkelse, der fandt sted den 13.marts år 62 e.Kr. Man ved ikke noget særligt om hans liv. Han var elev af Ktebios, og det prægede en del af hans arbejder

Heron skrev adskillige værker, bl.a. om geometri, "Måling", hvori han udledte arealet for en trekant, bestemt ved de tre sider. Denne formel kaldes i dag "Herons formel". Han skrev også om landmåling, optik og maskiner, deriblandt en vindmølle, der drev et orgel.

Værket "Pneumatic" er Herons betydeligste værk. Titlen er afledt af græsk "pneuma", "luft", og værket handler om luft og væsker og deres samvirken. Heri beskriver Heron bl.a. en dampturbine og forskellige typer af hæverter. Han adskiller sig i "Pneumatik" fra de fleste andre græske videnskabsmænd ved at kombinere teoridannelse med praktisk erfaring. I indledningen til bogen skriver han, her i LaCours oversættelse:

"Da de gamle, såvel filosoffer som mekanikere, har agtet behandlingen af luft for værdig til det omhyggeligste studium, hine behandlende dens kraft og egenskaber med forstanden, men disse med dens egen virkning på sanserne, har vi anset det for at være nødvendigt at opskrive i orden, hvad der er overleveret, og tilføje, hvad vi selv har opfundet. Derved vil de, der agter at studere matematik, blive bedst hjulpne; og desuden ... vil dette dels yde vort liv nødvendig nytte, dels fremkalde stor forundring."

Holdningen er usædvanlig for græske filosoffer. De fleste holdt sig langt væk fra praktiske ting, det havde de folk til. I vores Mere kan du læse om nogle af Herons kostruktioner.


Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.