Forside Søgning
Ind til listen:

Roger Bacon

Ca. 1215 - ca. 1292


Roger Bacon var en engelsk franciskanermunk, som var uddannet i Oxford, og som arbejdede en del år i Paris. Han var også en polyhistor (dvs lærd på mange områder). Han var selv en stridbar herre, og han indgik i franciskanerordenens skiftende politikker. Dels uenighederne om franciskanermunkenes offentlige engagement i videnskab (Bacon var bl.a. fysiker), dels diskussionerne af denne tiggermunkeordens holdning til fattigdom. Inden for naturvidenskab, filosofi og religion var han en fornyer, som ikke troede på blind efterligning af autoriteterne, således som han så den middelalderlige skolastik (en tankeretning) gøre. Bacon var engang ved at komme galt afsted, da han udtalte, at "dersom jeg kunne, ville jeg brænde alle Aristoteles' skrifter."

Roger Bacon var en af de første, der kom med et principprogram for en kommende naturvidenskabelig revolution, som satte iagttagelse, eksperiment og matematisk modellering højt. Herved blev han en forløber for bl.a. Galilei og navnefællen Francis Bacon i 1600-tallet. Han var også interesseret i fysikkens anvendelser i teknologi, bl.a. forudsagde han en række senere opfindelser, bl.a. kikkerten.

I historiens løb har der været forskellige oplysninger og vurderinger af Bacon. Nogle har ment, at han sad i husarrest eller ligefrem fængsel i en del år for sine uortodokse meninger og sin stridbarhed. Andre mener, at dette hovedsagelig har været en skrøne. Nogle har desuden ment, at Middelalderen var et sort hul, som kun Roger Bacon formåede at rage op af. Denne holdning er nu forladt, idet man har fået større forståelse af Middelalderens positive betydning, bl.a. mht tekniske opfindelser. (Se vores essay om Middelalderens teknik ca. 1100). I tidernes løb har der været skrevet en del skønlitteratur om Roger Bacon, og der er også lavet film om ham. Bl.a. omtaler Umberto Eco ham i Rosens Navn.

Som fysiker var Bacon mest optaget af optik: linser og øjets fysiologi. Han var elev af Robert Grosseteste, og han kunne mange sprog, bl.a. havde han studeret den arabiske fysiker Ibn al-Haitham (Alhazen) og hans arbejder om optik.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.