Forside Søgning
Ind til listen:

Dommen mod Galilei

Dommen fra den Højeste Inkvisitionsdomstol mod Galileo Galilei fældet den 22. dag i juni i året 1633

"Det er sådan, at De, Galileo, søn af afdøde Vincenzio Galilei, fra Firenze, nu 70 år gammel, i 1615 var anklaget af denne Hellige Domstol således:

"At du forfægtede som sand den falske lære, udbredt af mange, at Solen var universets centrum og ubevægelig, og at Jorden bevægede sig og også havde en daglig bevægelse: Og at om dette samme emne havde du en korrespondance med visse tyske matematikere ...

"At Solen er universets centrum, og at den ikke bevæger sig fra sin plads, er en sætning, der er absurd og falsk filosofisk set, og tillige kættersk; den er klart i modstrid med den Hellige Skrift: At Jorden ikke er universets centrum og heller ikke ubevægelig, men at den bevæger sig, også med en daglig bevægelse, er også en sætning, der er absurd og falsk filosofisk set, og som i filosofi betragtes som negativ, fejlagtig i troen ...

"Idet vi påberåber os det Helligste Navn på Vor Herre Jesus Kristus og på hans yderst strålende Moder Maria, altid Jomfru, som støtte for denne Vores afgjorte dom, siddende foran embedsstolen, som er afsagt af domstolen efter råd og mening af de Ærværdige Læremestre i teologi og doktorer i begge love, Vore Rådgivere, præsenterer vi med denne skrivelse, i denne sag og de sager, som nu ligger foran Os, mellem den fremragende Carlo Sinceri, doktor i begge love, finanssagfører for denne hellige Domstol, på den ene side, og du, Galileo Galilei, skyldig, som er her tilstede, tilstået og dømt, på den anden side:

"Vi udtaler, erklærer, dømmer og bekendtgør, at du, den nævnte Galileo, ved de forhold, som er kommet frem under denne retssag, og indrømmet af dig som ovenfor, har gjort dig selv voldsomt mistænkt for kætteri for denne Hellige Domstol, dvs. at have troet på og fastholdt en lære som er falsk, og i modstrid med den Hellige Skrift, nemlig: at Solen er centrum i universet, og at den ikke bevæger sig fra øst til vest, og at Jorden bevæger sig og ikke er universets centrum. Og når en mening opretholdes og forsvares som sandsynlig efter at være blevet erklæret og defineret som i modstrid med den Hellige Skrift, har det som konsekvens, at du har pådraget dig censur og straf ifølge de Hellige Evangeliske Skrifter og andre Forordninger, både generelle og specielle, som pålægges og forkyndes for sådanne lovovertrædere. Fra dette er Vi tilfreds med, at du bliver frikendt, hvis du først og fremmest af et oprigtigt hjerte og uforstilt tro, foran Os afsværger, forbander og afskyr de ovenfor nævnte fejl og kætterier og alle andre fejl og kætterier, som strider mod den Katolske og Apostoliske Romerske Kirke, på den måde, som Vi forlanger af dig.

"Og med det formål, at disse dine fejl og forseelser ikke skal være fuldstændig ustraffede, og for at sikre, at du er mere forsigtig i fremtiden og er et eksempel for andre i at afstå fra og undgå lignende forseelser,

"beordrer Vi ved offentlig forordning, at bogen DIALOGER AF GALILEO GALILEI skal være forbudt, og Vi fordømmer dig til den Hellige Domstols fængsel efter Vores vilje og forgodtbefindende. Og som gavnlig bodsøvelse pålægger vi dig, at i et tidsrum af tre år skal du en gang om ugen fremsige de Syv Bodssalmer, idet Vi forbeholder Os retten til at nedsætte, ændre eller fjerne alle eller dele af ovenstående ulemper og straffe.

"Og sådan siger Vi, udtaler, erklærer, beordrer, fordømmer og forbeholder i denne og enhver anden bedre måde og form, som vi har ret til og bør.

Således udtaler vi nedenforunderskrivende kardinaler os,

F. Cardinalis de Asculo
G. Cardinalis Bentivolius
D. Cardinalis de Cremona
A. Cardinalis S. Honuphri
B. Cardinalis Gypsius
F. Cardinalis Verospius
M. Cardinalis Ginettus

Galileis afsværgelse

Jeg, Galileo Galilei, søn af afdøde Vincenzio Galilei fra Firenze, 70 år gammel, personlig stillet for denne ret, og knælende foran Dem, de mest Betydelige og Ærværdige Herrer Kardinaler, Ledende Inkvisitorer i det Kristne Samfund imod kættersk fordærvelse; foran mine øjne har jeg de Helligste Skrifter, og jeg lægger på dem mine egne hænder: Jeg sværger, at jeg altid har troet på, jeg tror nu, og med Guds hjælp vil jeg også i fremtiden tro på alt, hvad den Hellige Katolske og Apostolske Kirke tror på, prædiker og lærer.

Men eftersom jeg, formanet af denne Hellige Ret, til at fornægte den falske mening, at Solen er universets centrum og ubevægelig, og at Jorden ikke var det sammes centrum, og at den bevæger sig, så skal jeg hverken tro på, forsvare eller undervise i den omtalte falske doktrin på nogen måde, hverken mundtligt eller skriftligt. Og efter at jeg har modtaget besked om, at den allerede nævnte doktrin er i modstrid med den Hellige Skrift, skrev jeg og foranledigede trykt en bog, i hvilken jeg behandler den nævnte fordømte doktrin og bringer argumenter frem, der virkningsfuldt taler til fordel for doktrinen, uden at nå til nogen konklusion. Jeg er blevet alvorligt mistænkt for kætteri, dvs. for at have fastholdt og troet, at Solen er universets centrum og ubevægelig, og at Jorden ikke er centrum i det samme, og at den bevæger sig.

Ikke desto mindre, da jeg ønsker at fjerne fra tankerne hos deres Eminencer og alle tro Kristne denne alvorlige mistanke, der rimeligt er undfanget mod mig, afsværger jeg af et alvorligt hjerte og med usvækket tro, jeg forbander og afskyer de nævnte fejl og kætterier, og generelt alle og enhver fejl og sekt, der er i modstrid med den Hellige Katolske Kirke. Og jeg sværger, at jeg i fremtiden hverken vil udtale eller fremsætte mundtligt eller skriftligt sådanne ting, som kan føre til en lignende mistanke mod mig. Og hvis jeg ved om noget kættersk, eller om en mistænkt for kætteri, vil jeg anklage ham til denne Hellige Ret, eller til Inkvisitoren og Ordensmagten på det sted, hvor jeg måtte være.

Jeg sværger også på og lover at godkende og overholde fuldstændig alle de straffe, som er blevet idømt mig af denne Hellige Domstol. Og hvis jeg overtræder nogle af disse løfter, erklæringer og eder, (hvilket Gud forbyde!) så underkaster jeg mig alle de pinsler og straffe som af de Hellige Evangelier og andre Dekreter i almindelighed og specielt er pålagt og kundgjort for sådanne forbrydere. Så hjælpe mig Gud og de Hellige Evangelier, som jeg berører med mine egne hænder.

Jeg, Galileo Galilei, som før nævnt, har afsværget, svoret på, og lovet og finder mig selv forpligtet som beskrevet ovenfor. Og som tegn på sandheden har jeg med egne hænder underskrevet dette dokument om min afsværgelse, og jeg har gentaget det ord for ord.
I Rom, ved Conventet Minerva, den 22. dag i Juni, 1633.

JEG, GALILEO GALILEI, har afsværget som oven for, med min egen håndskrift:
Kilde:

Den oprindelige kilde fra 1633 er naturligvis på latin. Den er oversat til engelsk af Paul Halsall, juli 1998, ændret januar 1999,
halsall@murray.fordham.edu, Fordham University, Medieval Studies, USA.
Forfatterne til denne hjemmeside har oversat Halsalls version til dansk.
Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.