Forside Søgning Liste

Biografi af Joseph Black


1728 - 1799

Joseph blev født i Bordeaux i Frankrig. Begge forældre var fra Skotland. Joseph blev derfor sendt til Skotland for at gå i skole. Hans universitetsstudium foregik i Glasgow. Han startede med at læse medicin, men han skiftede til kemi på grund af en berømt og meget inspirerende læge, dr. Cullen . Han skrev 1654 en fremragende disputats, som skaffede ham en universitetslærerstilling, først i Glasgow og fra 1664 i Edinburgh. Hans undervisning gjorde ham berømt, og en af hans berømte tilhørere erklærede, at han aldrig havde hørt en så god foredragsholder. Faktisk er det muligt, at Blacks interesse for undervisning virkede begrænsende på hans forskningsmæssige aktivitet. Han publicerede livet igennem ikke meget. Men nogen af tilhørerne offentliggjorde deres forelæsningsnotater, så vi ved alligevel god besked om Blacks resultater.

Op til Blacks arbejder var varme og temperatur nogenlunde det samme. Der er en tankevækkende lighed mellem Newtons arbejde med tyngdekraften og Blacks arbejder om varme. Newton beskætigede sig ikke med, hvordan Solen kunne vide, at nu skulle den huske at hive i Jorden. Tyngdekraftens årsag kendte han ikke, men han påviste, at ved hjælp af tyngdeloven kunne man forudberegne planeternes stilling med en for den tid tilfredsstillende nøjagtighed. På tilsvarende måde beskæftigede Black sig ikke med hvad varme er for en ting. Han gav en definition af varmemængde og andre beslægtede begreber og støttede derved vennen James Watt med dennes konstruktion af dampmaskiner.

Blacks arbejder inden for varmelære var starten på den fysiske diciplin som senere blev kaldt termodynamik. Han efterviste, at hans definition af varmemængde (målt i kalorier) var holdbar, og han fandt en række situationer, hvor varmemængde bevares. Han antog også uden videre, at for et bestemt stof var smeltevarmen og størkningsvarmen ens og at det samme gælder fordampningsvarme og fortætningsvarme. Han skelnede nøje mellem temperatur og varmemængde. Måske var han ikke klar over, hvor stor værdi hans arbejder havde for udviklingen af termodynamikken.

Cullen og Black ar de første i en imponerende række af skotske videnskabsmænd. De efterfulgtes af bl.a. Watt, Kelvin og Maxwell.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.