Forside Søgning Liste

John Dollond

John Dollond (1706 - 1761)

John Dollond var en engelsk optiker, der som den første producerede linser uden farvefejl, såkaldte akromatiske linser. Han producerede også kikkerter og mikroskoper med disse linser, og det betød afgørende fremskridt i både astronomi og biologi. - Navnes staves undertiden Dolland.

Når vi her skriver, at Dollands linser var akromatiske, overdriver vi. Der var stadig små farvefejl, men fejlene var meget mindre end de var før Dolland. Den grundlæggende teori bag de akromatiske linser beskriver vi i 1733 Hall.
Dollonds familie var fransk, men de var Huguenotter, og de mistede ved ophævelsen af nantesediktet i 1685 deres borgerrettigheder i Frankrig. Familien flyttede derfor til England. John startede som silkevæver ligesom hans far, men han studerede ogå latin, græsk, latin og fysik, især optik og astronomi.

Leonhard Euler foreslog i 1747 at man kunne konstruere akromatiske linser ved at sammensætte linser af glas med linser af vand - omgivet af glas. Dollond benægtede det, idet han henviste til, at Newton havde hævdet, at det var umuligt. Efter at Dollond havde stiftet bekendtskab med artikler af den svenske fysiker Samuel Klingenstierna (1698–1765), skiftede han mening og startede en forsøgsrække med det formål at bygge en akromatisk linse sammensat af forskellige glassorter. Det lykkedes for ham, og fra 1752 drev han sammen med sin søn Peter en optisk virksomhed. Virksomheden findes stadig, under navnet Dollond & Aitchison. Det er første gang vi på denne hjemmeside har været i denne situation.

Såvidt vides kendte Dollonds Halls resultater, men de udbyggede dem kraftigt med en masse eksperimenter, og fra 1757 kunne de fremstille akromatiske linser. De var sammensatte linser, typisk en samlelinse af kronglas og en svagere spredelinse af flintglas. De indbyggede linserne i optiske instrumenter, og de forhandlede de forbedrede kikkerter og mikroskoper. Dollonds produkter blev hurtigt anerkendte, og i 1761 blev John Dollond udnævnt til kongelig optiker. Også Royal Society værdsatte Dollonds arbejde. Han fik en medalje, men han blev først medlem i 1761, samme år som han døde.

Kikkert fremstillet af Dollonds
Kikkerten står i Vilnius Universitets bibliotek i Litauen

John Dollond vidste at der tidligere var konstrueret akromatiske linser af andre. Derfor afstod han fra at søge patent. Men efter Johns død søgte Peter Dollond om patent. Det var der en gruppe konkurrenter, der blev sure over. Så Bass, Benjamin Martin, Robert Rew og Jesse Ramsden bestred, at Dollonds skulle have patentet. Hall blandede sig ikke. Resultatet af retssagen blev, at Dollond beholdt patentet. Dommerens begrundelse var, at Dollonds udnyttede deres patent til nytte for samfundet (- og dem selv), og det gjorde konkurrenterne ikke. Konsekvensen var, at flere af de andre optikere gik fallit på grund af udgifterne til retssagen, så de måtte lukke deres forretninger. Patentet udløb i 1772, og det bevirkede, at prisen på akromatiske linser faldt til det halve. - Forløbet virker helt nutidigt, ikke sandt!Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.