Forside Søgning Liste

Biografi af Stephen Gray, 1666 - 1736

Stephen Grays far levede af at farve tøj, og Stephen blev derfor oplært i dette fag. Hans hovedinteresse var imidlertid naturvidenskab, især astronomi og elektricitetslære. Det lykkedes ham ved selvstudium at uddanne sig i disse fag og han blev en dygtig amatørastronom. Han sleb linser, byggede sin egen kikkert og blev kendt som en omhyggelig iagttager. Han iagttog bl.a. solpletter og nogle af hans iagttagelser blev publiceret af Royal Society.

På den tid var John Flamsteed Astronomer Royal, og han bemærkede Grays astronomiske arbejder. De to blev venner, og Gray assisterede Flamsteed, både med observationer og med beregninger. Det havde en utilsigtet konsekvens: Flamsteed havde en volsom konflikt med Newton over adgangen til Flamsteeds observationsdata, og denne konflikt førte i praksis til, at Flamsteed og dem han samarbejdede med blev udelukket fra det gode selskab i årtier. Dette er grunden til, at Grays arbejder ikke blev vurderet efter fortjeneste.

Resultatet var, at Gray måtte vende tilbage til tøjfarveriet (- altså et resultat af Newtons konfliktfyldte sind). Grays helbred tålte ikke farverne Men Flamsteed kunne trods alt sørge for, at han fik ophold på et hjem for fattige gentlemen, der havde tjent deres land vel.

På dette hjem startede Gray sine vigtige eksperimenter med gnidningselektricitet. De førte teorien vigtige skridt fremad, og som et resultat hævdede han, mange år før Franklin, at lyn og torden er elektriske fænomener.

Efter Newtons død i 1727 anerkendte Royal Society værdien af Grays arbejder. Han blev medlem i 1732, men han døde fattig få år senere.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.