Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:

Biografi af William Herschel

William Herschel var født i Hannover, som dengang var en del af det engelske kongerige. Hans far var militærmusiker, og han havde nogen uddannelse. Det havde hans mor ikke, hun kunne ikke engang skrive. 17 år gammel blev William musiker i det hannoveranske militær, og som 19 - årig flyttede han med militæret til England. Et par år efter forlod han militæret og blev musiklærer og organist. Hermed indledte han en livslang karriere som musiker og komponist.Han spillede selv både violin, obo, harpe og orgel, og han komponerede bl.a. 24 symfonier og mange koncerter for ét instrument og orkester. 6 af Herschels symfonier blev indspillet på CD i 2002.

Ved siden af musikken studerede Herschel også astronomi, og han så frem til med egne øjne at iagttage stjernehimlen. Han skulle beslutte sig til, om han skulle bruge kikkert eller teleskop. Kikkerten har to samlelinser, og selv om de akromatiske linser kun havde meget små farvefejl, valgte Herschel alligevel at konstruere teleskoper. I et teleskop sker billeddannelsen ved hjælp af et hulspejl, som principielt kan laves uden farvefejl.

Det var Newton, der opfandt teleskopet, og i vores omtale af Newton giver vi en udførlig beskrivelse af hans teleskop, der er link her foroven. Herschels teleskoper var alle mere end 10 gange så lange som Newtons.


William Herschel
1738 - 1822

Herschel konstruerede sit første spejlteleskop i 1775. Det var godt 1½ meter langt. Han var nu ikke alene om det, for hans søster Caroline Herschell var også blevet meget interesseret i astronomi. Hun hjalp William med at fremstille teleskopspejle, og hun lavede omfattende selvstændige observationer. På billedet til højre ser man de to søskende. Det er nu ikke en kop the, hun kommer med, det er slibemiddel, som hun hjælper William med at lægge ned på spejlet.

Når William kiggede intenst i et af de lysstærke teleskoper, var det svært for ham at skifte blikket til papir og gåsefjer. Så ordnede de det sådan, at William stod ved kikkerten, mens Caroline sad ved et bord indenfor et åbent vindue, og så nedskrev hun de notater, som William dikterede. I 1783 gav William Caroline et teleskop, og fra den tid udførte hun sine egne observationer. I perioden fra 1786 til 1797 fandt hun 8 kometer og 11 nye tåger.

William foreslog Caroline at hun opdaterede Flamsteds stjernekatalog. Hun rettede talrige upræcise målinger og tilføjede 560 stjerner, som Flamsted ikke havde med. Hun skrev også selvstændige artikler i "Philosophical Transactions", artikler om de kometer, som hun havde opdaget

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.