Forside Søgning Liste

Tobias Mayer

1723 - 1762


Tobias Mayer var en tysk astronom og kartograf, som var født i Marbach i Würtemberg. Han kom fra fattige kår og var selvlært; men allerede som ung udmærkede han sig i matematik og kartografi (læren om kort og kortfremstilling). Han var en periode ansat hos et anerkendt kartografisk firma, hvor han fik nye ideer angående kort. I 1751 blev han udnævnt til professor i matematik og astronomi ved Göttingen Universitet (som er et af de bedste universiteter i Tyskland). I 1754 blev han leder af det nyoprettede observatorium i Göttingen, hvor han blev til sin død af tyfus i 1762 . Han var gift og havde en søn, Johann Tobias Mayer, som også var astronom og fysiker. Far og søn bliver tit forvekslet, også på Nettet.

I Mere i vores linie om Tobias Mayer har vi beskrevet hans fortjenester, hvoraf den vigtigste er opdagelsen af stjerners egenbevægelser, hvor han benyttede resultater af vores danske astronom Ole Rømer. Mayers praktisk set vigtigste bedrift drejede sig om en mere nøjagtig tabellægning af Månens bevægelser til brug i navigation, end man havde i forvejen. Det handlede om det vanskelige problem at bestemme længdegrader. Se igen vores Mere.

Den store, schweiziske matematiker og fysiker Leonard Euler (1707-1783), som arbejdede ved Videnskabsakademierne i Skt. Petersborg og Berlin var også interesseret i Månens bevægelser, og han lavede en måneteori til brug ved tabellering af Månens bevægelser. Mayer korresponderede med Euler og lærte derved denne måneteori at kende. Den benyttede han i sit eget arbejde med en månetabel.

De store søfartsnationer var meget interesserede i disse spørgsmål af praktiske grunde. I flere af dem, bl.a. England og Frankrig, udlovede kongen en stor præmie til den/dem, der kunne løse længdegradsproblemet. I 1755 offentliggjorde Mayer sine tabeller over Månens fremtidige positioner med en nøjagtighed på ca. 5 buesekunder. Det betød, at man ved hjælp af disse tabeller kunne foretage længdebestemmelser med ca. ½ grads nøjagtighed. På vores breddegrad svarer 1 længdegrad til ca. 60 km. Mayer sendte sine tabeller til England, hvor engelske astronomer undersøgte dem og godkendte dem. I 1760 udkom der en forbedret udgave, som Tobias Mayers enke (Mayer døde i 1762) bragte med til London. Hun fik nu udbetalt en præmie på £ 3.000 af den engelske konge.

Det hus i Marbach, hvor Tobias Mayer blev født.
Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.