Forside Søgning Liste

Grev Rumford som tidligere hed Benjamin Thompson


Grev Rumford
1753 - 1814

1. Indledning

Benjamin Thompson var født i Amerika i staten Massachusetts. Han deltog som soldat på engelsk side i revolutionskrigen mellem England og det, der skulle blive USA. Han tog efter krigen tilbage til England og Tyskland. Hans undersøgelse af begrebet varme var et led i den række af fysikresultater, der førte til den store udvikling af termodynamikken i midten af 1800 - tallet.

2. Ungdomstiden

Thompsons skoleår foregik i en skole i den landsby, hvor han boede, men han gik undertiden til Cambridge 18 km væk for at høre forelæsninger på Harvard. Ikke desto mindre kom han i lære hos en købmand på egnen. Som 13 - årig stak Thompson af fra købmanden, og det lykkedes ham at komme i kontakt med uddannede mennesker, og dem tilpassede han sig og fik på den måde interesse for videnskab. Thompson begyndte nu af udføre eksperimenter til undersøgelse af varmens natur. Thompsons fremtid var uklar indtil 1772, men på et tidspunkt skiftede det voldsomt. Han mødte og lagde an på en rig kvinde, der havde arvet en formue. Thompson blev gift med kvinden, der havde arvet en ejendom, der lå et sted, der dengang hed Rumford.

3. Revolutionskrigen

Den amerikanske revolutionskrig varede fra 1773 til 1785. Det var en krig mellem på den ene side lokale militser, der ønskede at løsrive deres land fra England, og på den anden side engelske tropper, der ville gøre de amerikanske områder til engelske kolonier. Takket være sin kones forbindelser blev Thompson udnævnt til major i den lokale milits. Et stykke inde i krigen flygtede han imidlertid til de britiske tropper og stak derfor af fra sin kone. Han så hende aldrig mere, men han beholdt arven, og kaldte sig Rumford i stedet for Benjamin Thompson. Billedet til højre giver et indtryk af krigen.

Den kanon, som man kan se på billedet, har en dimension, som kunne passe til det eksperiment med boring i en kanon under vand, som vi bekriver i vores "Mere".

4. Tiden i Bayern

Efter krigen flyttede Rumford til Bayern, et stort område i det sydøstlige Tyskland. Her boede han i 11 år, hvor han bl.a. omorganiserede hæren, indførte kartoflen og sammenlignede effektiviteten af stearinlys og olielamper. Han grundlagde også Münschens største have. Den hed "den engelske have", og den er der endnu.

Rumford opfandt også komfuret. Komfuret erstattede det åbne ildsted, der opad snævrede ind og foroven blev til en skorsten. På forsiden af komfuret på billedet er der 3 lemme. Den foroven til højre fyrer man i med små stykker brænde. Og under den er der en lem ind til det sted, hvor asken samles. Den store lem til venstre er forsiden af en bageovn. Ringene på oversiden kan tages af en ad gangen. Man tager så mange af, at hullet passer til den gryde, man skal have opvarmet.

Den type komfur blev brugt i mange år. Min Farmor og Farfar boede i en førstesalslejlighed på Nørrebro i København, og i deres køkken var der sådan et komfur. Det var i 1940 - erne.

I 1789 blev Rumford æresmedlem af The Academy of Arts and Sciences, og han kaldte sig Grev Rumford.

5. Indledende overvejelser om varmens natur.

Rumfords interesse i krudt og kugler førte til en række formodninger, som var forkerte. På baggrund af det faktum at tøj, der indekolder meget luft, luner meget, drog han den forkerte konklusion, at ingen luftarter kunne lede varmen. Denne hypotese udvidede han til at påstå at væsker heller ikke kan lede varmen. Han synes at have haft teologiske overvejelser, der ledte frem til konklusionerne.

6. Varmen som en form for bevægelse

Rumfords eksperimenter til undersøgelse af varmens natur blev udført i 1798 i Bayern. Vi beskriver eksperimenterne udførligt i vores "Mere", vælg "Liste" for oven.

7. Rumfords senere liv

Efter århundredeskiftet opholdt Rumford sig meget både i Frankrig og England. Sammen med Sir Joseph Banks skabte han "The Royal Institution of Great Britain" i 1799, og de valgte Sir Humphry Davy som den første foredragsholder. Hans assistent Michael Faraday gjorde Institutionen til et ledende forskningslaboratorium, hvilket den stadig er.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.