Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:


John Dalton
1766-1844

Den engelske fysiker John Dalton var kvæker, en kristen trosretning som afveg fra den almindelige i England dengang. Han gik i skole hos sin Far og senere i en skole ledet af kvækeren John Fletcher. Da hans familie var for fattig til at kunne betale for ham, begyndte han tidligt at arbejde for en lokal kvæker. 13 år gammel begyndte han som hjælpelærer i den lokale skole. Da han var 15 fik han en mere kompetent undervisning hos en fætter, og han blev dygtig til latin. Da han blev 19 overtog han fætterens skole, og han blev dygtig til både matematik og fysik.

Han begyndte at offentliggøre selvstændige matematiske arbejder, og det resulterede i at han om 27-årig blev ansat ved en slags gymnasium i Manchester. På grund af sin tro kunne han ikke blive ansat ved et engelsk universitet, men han blev ansat ved et universitet for ikke-troende. Her arbejdede han til 1899, da universitetet blev flyttet. Han oprettede da et "Matematisk Akademi", og her arbejdede han resten af livet.

Daltons atomteori og Daltons lov, som vi beskriver i vores "Mere" komtil at spille en stor rolle for kemiens udvikling.

Dalton var farveblind, og den sygdom beskæftigede han sig meget med. Før sin død gav han besked om, at når han døde skulle hans øjne fjernes fra hans lig og undersøges, således at man kunne finde ud af, om farveblindheden skyldtes at glaslegemet sorterede farver fra. Det viste sig, at det ikke var årsag til farveblindheden. Øjet blev imidlertid ikke smidt væk, og i 1995 afslørede en DNA-test, at Dalton var rød grøn farveblind. - Vi nærmer os nutiden!

Dalton er en af kemiens betydeligste personer. Det vidner statuen neden for om. Den står i rådhuset i Manchester.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.