Forside Søgning Brugsanvisning Liste
Ind til listen:

Biografi af Søren Hjorth


1801 - 1870

Søren Hjorths forældre var forpagtere af en stor gård uden for Ringsted, og her voksede Hjorth op. Såvidt vi ved, opdagede Hjorths forældre ikke, at han havde usædvanlige evner til mekanik. Han blev uddannet som jurist, blev godsforvalter og blev senere ansat i noget, der dengang blev kaldt Rentekammeret.

35 år gammel gik Hjorth til forelæsninger på Polyteknisk Læreanstalt; det hedder nu DTU. Her mødte han Ørsted.

Hjort konstruerede i 1832 en "roterende dampmaskine", dvs en dampmaskine uden et stempel der går frem og tilbage. Det blev senere kaldt en en dampturbine.

Senere brugte Hjorth en masse tid på at planlægge konstruktionen af Danmarks første bil. Vores kilder er uklare om hvorvidt det lykkedes for Hjorth at få bilen bygget. I vores mere viser vi Hjorts tegninger af bilen. På en af tegningerne kan man se, at bilen skulle drives frem af en dampturbine.

I 1851 konstruerede Hjorth en elektromotor. Han fremviste den på en verdensudstilling i London, og fik tildelt den eneste præmie for elektriske maskiner. Det var nu ikke en nyhed. Den første elektromotor blev konstrueret i 1828 af Ányos Jedlik, men det var åbenbart ikke velkendt på Hjorths tid. Der er link for oven.

Indtil Hjorths tid kunne man kun frembringe strøm ved hjælp af kemiske batterier. Det var nærmest en revolution i elektricitetslæren, da Hjorth i 1851 konstruerede den første dynamo. Den skabte elektrisk strøm ved en mekanisk bevægelse!

I 1834 rejste Hjorth til England for at studere de engelske jernbaner. Han fik økonomisk støtte til rejsen; Hjorth foretog rejsen, fordi han planlagde at tage initiativ til at få bygget den første jernbane i kongeriget Danmark; den skulle forbinde København og Roskilde. Hjorth blev blev teknisk direktør for det lige oprettede sjællandske jernbaneselskab.

På billedet herunder viser et af Hjorths damptog på vej under en bro ca 1 km øst for nutidens Valby Station. Broen er nu erstattet med en bro af jern.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.