Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:

James Prescott Joule


James Prescott Joule
1818-1889

Joule blev født i Manchester i en velhavende slægt. Hans far var brygger, og firmaet var ikke helt lille, det fremgår af billedet til højre. Til at begynde med blev han og hans bror undervist hjemme, bl.a. i elektricitetslære, og han og hans bror gav hinanden og familiens tjenestefolk elektriske stød. De må have brugt en elektricermaskine. Senere blev brødrene undervist af Manchesters berømte fysiker John Dalton. Han underviste dem i fysik, og Joule blev særlig interesseret i udførelsen af fysiske eksperimenter.

Joule blev hurtigt interesseret i elektricitetslære, som var under kraftig udvikling efter Ørsteds opdagelse af forbindelsen mellem elektricitet og magnetisme. Joule gennemførte vigtige undersøgelseraf den varme, der udvikles i en strømførende ledning, og sammenlignede varmemængden med det arbejde, der blev udført for at vedligeholde strømmen.

De nævnte arbejder blev udført med kalorimetre, og de krævede nøjagtigere termometre end dem, man tidligere havde. Joules termometre kunne måle temperaturer med en nøjagtighed på 0,05°C.

Faderen indrettede et laboratorium til Joule, og her udførte han i en lang årerække forsøg med bestemmelse af varmens mekaniske ækvivalens. Efter faderens død overtog Joule også ansvaret for bryggeriet. Omkring 1840 undersøgte han muligheden for at erstatte bryggeriets dampmaskine med den nyligt opfundne elektromotor. Det var næppe realistisk, for tidens elektromotorer var drevne af batterier, pricipielt af samme type, som Ørsted havde brugt. Denne energikilde havde meget mindre ydeevne end tidens dampmaskiner.

I 1854 solgte Joule og hans bror bryggeriet. Joule havde et svagt helbred, så det passede ham bedst at arbejde uden at blive forstyrret. Han døde i 1889 som en af århundredets betydeligste fysikere.

Joules videnskabelige artikler udkom samlet i 1902, nedenfor viser vi titelbladet.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.