Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:

Biografi af Georg Simon Ohm


Georg Simon Ohm
1789 - 1854

Ohm blev født i den tyske by Erlangen; den ligger ca 15 km nord for Nürnberg. Han arbejdede i en årrække som latinskolelærer. Inspireret af Ørsted og dennes efterfølgere indførte Ohm det vigtige begreb modstand i en ledning, og han formulerede som den første Ohms lov, der udtaler sig om sammenhængen mellem strømstyrken og spændingsfaldet i en ledning. Ohms lov er meget betydningsfuld i elektricitetslære.

I 1826 blev Ohm ansat som lærer ved Krigsskolen i Berlin, og i 1833 fik han et Professorat ved den Polytekniske Skole i Nürnberg. I 1849 blev Ohm ansat ved Universitetet i München. Her døde han i 1854.

Statuen nedenfor er opstillet til minde om Ohm. Den står i et område, der tilhører det Tekniske Universitet i München.

Ohms egen artikel fylder 225 sider. Vi har læst de første 7 uden at blive klogere. Vi bygger derfor vores videre arbejde om Ohm på andre kilder. Neden for viser vi artiklens titelblad:

Læg mærke til udtrykket"mathematisch bearbeitet".

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.