TILBAGE

Hvad betyder ensbetydende?


Ja, det betyder noget forskelligt i daglig tale og i matematisk sammenhæng. F.eks. kan en politiker finde på at sige, at "hvis regeringen forhøjer boligskatten, så er det ensbetydende med, at den mister en masse stemmer". Regeringen kan selvfølgelig miste stemmer af andre grunde, og ordet ensbetydende betyder i denne sammenhæng "medfører det helt sikkert". I vores sammenhæng kalder man to udsagn for ensbetydende, hvis det ene følger af det andet, og hvis det andet følger af det ene. F. eks. er følgende to udtalelser ensbetydende:

  • Partiklen P bevæger sig på en ret linie med konstant acceleration
  • Partiklen P bevæger sig på en ret linie med en hastighed, der er en lineær funktion af tiden

Derimod er udsagnene "Solen stråler fra en skyfri himmel" og "Det regner ikke" ikke ensbetydende.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.