TILBAGE

For at finde formlen for svingningstiden udfører Coulomb nedenstående udregninger. Jeg kan ikke forstå udregningerne, men hvis en læser af dette kan forstå det, hører jeg gerne om det. Resultatet, som Coulomb når frem til er korrekt, når man betænker, at vinkler regnes i grader og at Coulomb måler tiden for ½ svingning. Sinusvers x = 1- cos x.