Forside Søgning Liste
Ind til listen:

Landrianis arbejde med spaltning af vand.

I det sidste årti af 1700 - tallet var der en række fysikere, der prøvede at sende en elektrisk strøm gennem en væske, - selv om de ikke kunne udtrykke det på den måde, fordi begrebet elektrisk strøm ikke var skabt endnu. En af de første, der udførte et vellykket eksperiment, var italieneren Marsilio Landriani, der levede fra 1751 til 1815. På billedet til højre viser vi hans eksperiment. Mellem de to x - er er der ophængt en flaske med bunden i vejret. Flasken er halvt fuld af vand, og gennem proppen forneden er der stukket to ledninger. Den ene hedder T, og den er i den anden ende forbundet med den øverste zinkplade ZZ i en høj voltasøjle. Den anden ledning hedder S. Den er ved hjælp af metalpladen BB forbundet med den nederste sølvplade i voltasøjlen.

Landrini kunne så iagttage, at der boblede luft op fra ledningsenden S inde i flasken. Forsøget afsluttedes så med at undersøge, hvad det var for en luftart, der boblede op. Det viste sig at være den brændbare luftart brint.

Hvad der skete ved T - enden inde i flasken afhang af trådens materiale. For det meste skiftede trådenden farve, fordi metallet blev iltet. Men hvis Landriani brugte tråde af platin boblede der opså luft op fra T - enden inde i flasken. Jeg har ikke kunnet finde nogen kilde, der fortæller om Landrini opdagede, at det var ilt, der boblede op ved T.

Landrianis arbejde fortsattes succesfuldt af den tyske fysiker Johann Wilhelm Ritter, der er link for oven.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.