Forside Søgning Liste

Definition af længdeenheden 1 meter

Indtil år 1790 var de benyttede længdeenheder som tomme, fod og alen defineret ved målestokke, som hvert land opbevarede. Men efterhånden som samfundsudviklingen i stadig højere grad blev præget af samarbejde, blev denne situation uhensigtsmæssig, og i 1790 foreslog den franske politiker C. M. de Talleyrand, at man valgte en fælles veldefineret enhed. Den skulle være baseret på en størrelse, som alle kunne blive enige om. Valget faldt på afstanden fra Nordpolen ned til Ækvator, målt langs Jordens overflade. Afstandsenheden 1 meter er så defineret sådan, at afstanden fra Nordpolen til Ækvator er 10.000 km. Det blev besluttet, at afstanden skulle måles langs den meridian, der fra Nordpolen går gennem Paris. Denne meridian går også gennem Dunkerque og Barcelona, og afstanden mellem disse to byer blev brugt ved konstruktionen af de målestokke på 1 meter, som de enkelte lande fik til brug i praksis. Billedet til højre forestiller Talleyrand.

I USA kniber det stadig med accepten, ikke kun blandt håndværkere. Det er nok USAs skyld, at størrelsen af vores fjernsyn stadig angives i tommer.

Definitionen blev hurtigt accepteret blandt fysikere og andre lignende grupper; men så sent som i 1940-rene var tommer, fod og alen almindeligt brugt af snedkere og tømrere. På billedet til venstre viser vi billedet af en trappestige; sådan så det billede ud, som man gav en håndværker, når man bad en tømrer bygge en trappestige.

I Danmark brugtes følgende enheder mest: 1 alen = 62,88 cm, 1 fod = 31,44 cm og 1 tomme = 2,62 cm. Disse tal er valgt sådan, at 1 alen = 2 fod, og 1 fod = 12 tommer. Disse talværdier varierede lidt i tidens løb og fra land til land.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.