Forside Søgning Liste
Ind til listen:

Temperaturskalaer fra 1700 - tallet


Anders Celsius
1701 - 1744

Rene de Reaumur
1683 - 1757

David Fahrenheit
1686 - 1736
Anders Celsius blev født i Uppsala i Sverige. Hans far Niels var Astronom og begge hans bedstefædre arbejdede også inden for naturvidenskab. Det var derfor natuligt for Anders, at han valgte at studere naturvidenskab, og i 1730 blev han udnævnt til professor i astronomi ved universitetet i Uppsala.

Celsius definerede selv sin temperaturskala sådan, at vands kogepunkt var 0° og dets frysepunkt 100°. Efter Celsius´ død blev skalaen vendt om, sådan som vi nu kender den.

Omkring 1730 var der livlige diskussioner om Jordens form. Newtons tilhængere mente, at Nordpolen var nærmere Jordens centrum end Ækvator, men andre mente, at det var omvendt. I 1735 blev der udsendt to ekspeditioner, en til Sydamerika, og en til Lappland. Celsius deltog i ekspeditionen til Lappland, som den eneste fagmand. Resultatat var, at Newton havde ret.

Reaumurs temperaturskala sætter 0° ved vands frysepunkt og 80° ved vands kogepunkt. Reaumur forudsatte, at termometervæsken er alkohol. Et andet valg af termometervæske vil betyde små forskelle når temperaturen er forskellig fra 0° og 80°. Reaumur var vist den første, der erkendte dette forhold.

Reaumurs temperaturskala bruges meget lidt nu, men den var tidligere meget almindelig.

Reaumur arbejdede inden for to meget forskellige områder. Han arbejdede på at forbedre produktionen af jern og stål, og han fandt ud af, at støbejern indeholder mere kul ind stål, der igen indeholder mere kul end smedejern.

Inden for biologi skrev han et omfattende værk om insekter.

Gabriel Fahrenheit var en dygtig fysiker og instrumentmager, så dygtig at han i 1724 blev optaget i Royal Society. I 1708 besøgte han Ole Rømer her i København. Ole Rømer var den første, der kunne lave termometre, der altid viste samme temperatur. Tværsnitsarealet af et termometerrør varierer lidt, afhængigt af hvor på røret man måler arealet. Rømer fandt en meget smart metode til at måle disse variationer, der er link for oven. Fahrenheit lærte metoden af Rømer.

På sin skala brugte Fahrenheit tre fixpunkter. 0° definerede han som temperaturen af en blanding af is og saltvand fremstillet ved at opløse ammoniumklorid i vand. Dette punkt valgte han vist, fordi det var den laveste temperatur, man kunne frembringe på den tid. Fixpunkt nr. 2 var temperaturen af rent vand med is i. Det satte han til 32°F. Og endelig definerede han 96°F som et rask menneskes legemstemperatur, altså 37°C. Denne lidt sære skala brugte man i engelsktalende lande til midt i 1960 - erne.

På billedet til højre viser vi tre termometre med de tre skalaer. Termometrene er tegnet sådan, at en vandret linje viser, hvordan en bestemt temperatur aflæses på de tre termometre. Så hvis man f.eks. tegner en vandret linje gennem 37° celsius, så kan man på fahrenheittermometret aflæse en temperatur tæt ved 100° fahrenheit.

Til slut vil vi angive formler, som man kan bruge hvis man vil omsætte en bestemt temperatur fra en skala til en anden. Det er let at regne mellem celsius (C) og reaumur (R). Der gælder formlerne

R = 0,8·C og C = 1,25·R.

Fahrenheit er mere kompliceret, men der gælder formlerne

og

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.