Forside Søgning Brugsanvisning
Ind til listen:

Johann Wilhelm Ritters videnskabelige arbejder.

1. Ritters vandsønderdeling

Det eksperiment som Landriani udførte handlede om spaltningen af vand ved hjælp af elektricitet. (Der er link for oven) Den preussiske fysiker Johann Wilhelm Ritter udførte kort tid efter Landriani et mere indholdsrigt eksperiment end Landrinis.

På billedet til højre viser vi det apparat, som Ritter brugte. Der er ophængt to smalle glas med bunden i vejret. Inden man har hængt dem op, har man fyldt dem med vand. Så har man holdt fingeren for mundingen og vendt dem om og ført fingeren og mundingen ned under vandet i skålen. På grund af atmosfærens tryk på vandoverfladen forbliver glassene fyldte med vand. Fra a og b fører man to tråde af platin et lille stykke op i glassene. Når man så forbinder a og b med hver sin ende af en voltasøjle begynder der at boble luft op i de to glas. Man kan hurtigt se, at der bobler dobbelt så meget luft op i det ene glas som i det andet. Ritter fandt ud af, at den store luftmængde var brint og den anden ilt. Så vand består af brint og ilt, og ved samme tryk og temperatur er rumfanget af brint dobbelt så stor som rumfanget af ilt. -Jeg ved ikke hvorfor der står to bægre nede på bunden af vandet.

Ritter kunne have defineret retningen af strømmen, f.eks. kunne han have sagt at vi vil sige, at strømmen i ledningen går sådan at den nede i vandet møder brintudvikling før iltudvikling. Det gjorde han imidlertid ikke. Det var først Ørsted, der var nødt til at definere en positiv strømretning.

2. Ritters påvisning af ultraviolet stråling

Da Ritter i 1801 hørte om Herschels opdagelse af infrarøde stråler fik han den ide, at der også kunne være usynlige stråler uden for den blå ende af Newtons spektrum. Han undersøgte en række fænomener, men fandt ingen resultater. Men endelig opdagede han, at det hvide sølvklorid blev hurtigere sort, når han placerede det oven over den blå ende af spektret, end når det blev placeret et andet sted i spektret. Ritter havde påvist det, som senere blev kaldt ultraviolet stråling.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.