Forside Søgning Brugsanvisning

Referencer til Feltlinjer

Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 1966, vol 2, p. 148 ff

Den Store Danske Encyklopædi

Wikipedia

H.M.Hansen: Lærebog I Fysik, 1959, p. 303

Th.Sundorph: Elektricitet og magnetisme for gymnasiet, 11.oplag,1962, side 53.