Forside Søgning Brugsanvisning Liste

Referencer til Joules bestemmelse af varmes mekaniske ækvivalent.


Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 1966, vol 2, p. 389 ff

Wikipedia i mindre grad