Forside Søgning Liste

William Heytesbury

1313 - 1372/73


William Heytesbury var fra 1330 knyttet til Merton College ved Oxford Universitet, hvor han var en af de mest betydningsfulde repræsentanter for Mertonskolen inden for matematisk fysik, specielt kinematik. I 1371 blev han kansler ved Oxford Universitet. I sin bog "Regule Solvendi sophismata" fra 1335 diskuterer han 32 naturfilosofiske spørgsmål. (Indtil 1800-tallet brugte man ordet "naturfilosofi" om det fag, vi i dag kalder "fysik").

Som de øvrige mertonfilosoffer var William Heytesbury optaget af at bestemme kvalitative størrelsers omsætning til kvantitative, herunder definitionen af hastighed og acceleration samt andre kinematiske spørgsmål.

Der findes ingen kommenterede udgivelser af hans værker, men mange tidlige bogtrykte udgaver.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.