Forside Søgning Liste

Nikolaus Kopernikus (Nicolaus Copernicus):

1473-1543


Portræt fra Torun. Begyndelsen af 1500-tallet

Nikolaus Kopernikus var en polsk astronom af en velstående og indflydelsesrig familie. Som 10-årig mistede han sin far. Kopernikus havde alsidige interesser, som han dyrkede gennem studier i Krakow, Bologna og Padua. I studietiden blev han (via nepotisme) udnævnt til kannik ved domkapitlet i Frauenburg, hvilket sikrede ham økonomisk resten af livet. Gennem sine sidste 40 år brugte han tid på sine private, astronomiske studier og på observationer fra det tårn, han fik bygget i 1513.

I astronomiens historie har Kopernikus status som den første af en håndfuld forskere, der i Renæssancen udviklede astronomien ud over det praktiske og teoretiske stade, den havde i Oldtiden og Middelalderen.

Kopernikus' forhold til kirken var ubesværet. Først på Galileis tid blev det kættersk at hævde kopernikanske synspunkter.

Kopernikus' vigtigste bidrag til astronomien var det kopernikanske verdensbillede, hvor Jorden og de andre planeter går rundt om Solen; det kaldes også det heliocentriske verdensbillede (helios betyder Solen). Allerede Aristarchos (se -270) havde fremsat dette synspunkt; men det vandt dengang ingen genklang. Den arabiske astronom, Ibn al-Shatir (se 1330), var også en forløber for Kopernikus m.h.t. matematikken i verdensbilledet; men Ibn al-Shatir troede stadig på det geocentriske verdensbillede, hvor Jorden er i centrum. Ibn al-Shatirs arbejder var imidlertid ikke tilgængelige for Kopernikus, fordi de ikke var blevet oversat fra arabisk til latin.

Kopernikus' store betydning er, at han forklarede planeternes baner mellem stjernerne på en langt enklere måde, end man tidligere havde gjort. Senere viste det sig, at Kopernikus' beskrivelse ikke bare var enklere, men også meget nærmere sandheden. Også Kopernikus' teori for Månens bevægelse var langt simplere end Ptolemæus'. Dette udnyttede kalenderreformatorerne, idet det gav dem mulighed for på en langt simplere måde at bestemme kirkens bevægelige festdage, der jo skal fastlægges i forhold til Månen.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.