Forside Søgning Liste


Ktesibios fra Alexandria

Levede antagelig omkring ÷250


Ktesibios er den første af de tre store alexandrinske mekanikere og ingeniører. Philon fra Byzants (+100) og Heron fra Alexandria (også +100) byggede videre på Ktesibios' arbejder.

Ktesibios' skrifter er tabt; men indholdet kan delvis rekonstrueres p.gr.af oplysninger hos Heron fra Alexandria.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.