Forside Søgning Liste

Christoffer Dybvad (Christopher Dibvad)

Ca.1572 - 1622

Dybvads bog om decimalbrøker, Decarithmia,
som blev trykt i Leiden i Holland i 1602

Christoffer Dybvad var en farverig, dansk matematiker og politisk tænker, som på grund af sine åbenhjertige ytringer mod adelen og regeringen til fordel for enevælden samt på grund af sine specielle religiøse sysnpunkter blev forfulgt af magthaverne i Danmark. Han kom i fængsel i 1620 og døde i Kalundborg Fængsel to år efter. Han havde hele livet svært ved at få stillinger, og han opnåede aldrig at blive professor. Han studerede og rejste en del, bl.a. i Holland og i Frankrig. I Holland lærte han den flamsk-hollandske matematiker og fysiker, Simon Stevin, og hans arbejder at kende, og han blev inspireret af dette til at skrive en bog på dansk om decimalbrøkerne. Bogen udkom i 1602 i Leiden i Holland, og ligesom Stevin brugte Dybvad matematikgloser på nationalsproget, dvs for Dybvads vedkommende dansk. I en periode var Dybvad dog kongelig mathematicus; men dette arbejde bestod mest i at lave horoskoper og anden astrologi for kongehuset.

Stevins bog De Thiende om decimalbrøker kom i 1585, og Dybvads bearbejdning og oversættelse udkom som nævnt i 1602. 10-talssystemet, som er et positionstalssystem, og decimalbøkerne betød en kæmpegevinst ved beregninger af alle slags, bl.a. inden for handel, bogholderi, bankvæsen og fysik. Tænk bare på, hvor upraktiske romertallene er til regning. Decimalbrøkerne var også en forudsætning for logaritmerne, som blev opfundet ca. 1614 af Napier m.fl., og som gjorde det meget lettere at multiplicere, dvs gange, tal med hinanden. Dette var et stort fremskridt i bl.a astronomi, landmåling og ved mange beregninger i fysik.

Hvis man vil vide mere om decimalbøkerne og deres anvendelser, kan man læse om det i vores biografi om Stevin.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.