Forside Søgning Liste

Erasmus Bartholin (Rasmus Bartholin)

1625 - 1698


Erasmus Bartholin var medlem af den indflydelsesrige Bartholinfamilie, som sad på Københavns Universitet og den kongelige administration i 1600- og 1700-tallet. Han var født i Roskilde og døde i København. Som led i sine studier rejste han i 10 år rundt i Europa. Han blev professsor i København i 1657, først i matematik (geometri), siden i medicin.

Hans store interesse var fysik og astronomi. Eftertiden kender ham mest for hans opdagelse i 1669 af lysets dobbeltbrydning i islandsk kalkspat, en opdagelse, som hverken han eller andre fysikere kunne forklare, før man opdagede, at lys er en transversal bølgebevægelse. Det kom først med Thomas Youngs bølgeteori for lys ca. 1801. Opdagelsen af dobbeltbrydningen vakte stor interesse og førte til meget arbejde i optikken.

Bartholins arbejder gjorde ham til grundlæggeren af krystaloptik og sammen med danskeren Niels Stensen (Steno) til grundlæggerne af krystallografien.

Tycho Brahe emigrerede som bekendt til Prag, da han var blevet uvenner med Christian 4. Hurtigt efter døde han imidlertid. Hans daværende assistent Kepler arvede Tycho Brahes observationsprotokoller, som var de bedste i datiden. Da Kepler døde, arvede hans søn protokollerne. Den danske konge, Frederik 3., ønskede materialet bearbejdet og udgivet, og købte det tilbage til Danmark, hvor han satte Erasmus Bartholin til at udføre denne opgave. Det var imidlertid en meget krævende opgave, også tidsmæssigt, så Bartholin satte sin senere svigersøn, Ole Rømer, til at fuldføre opgaven. Der blev også produceret et manuskript klar til trykning; men desværre var der så ikke penge nok til trykningen. Tycho Brahes samlede værker blev først udgivet i København i 1923! Ole Rømer kom til Paris, hvor han fandt ud af, at lyset har en endelig hastighed, en stor opdagelse. Da han kom hjem, blev han gift med Erasmus Bartholins datter og kom dermed ind i Bartholinklanen.

Erasmus Bartholin gjorde også stor karriere i den kongelige administration, ligesom Rømer efter ham. Bartholin blev kancelliråd i 1684 og etatsråd i 1694.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.