Forside Søgning Liste

Pierre de Fermat

Ca.1601 - 1665


Fermat var en fransk matematiker og fysiker. Han levede af at arbejde som sagfører i det lokale parlament i Toulouse. Han havde en stor korrespondance med matematikere og fysikere, og mange af hans ideer blev formuleret i korte artikler. Nogle af hans ideer var kun kort omtalt i marginen på de bøger, han læste. Fx gælder det hans påståede løsning af det, der senere kom til at hedde Fermats store sætning, (om talteori). Den udfordrede matematikere i over 300 år, før en engelske matematiker, Andrew Wiles, i 1994 fik løst problemet vhj af et kæmpeopbud af moderne matematik. Derfor tror man i dag ikke på, at Fermat havde fundet løsningen.

Fermat var meget sprogkyndig, hvad der kom matematikken og fysikken til gode.

Fermat regnes for en af grundlæggerne af både talteori og sandsynlighedsregning (her sammen med Pascal), og han havde også tidligt ideer om analytisk geometri (ellers krediteret Descartes) og infinitesimalregning (dvs differential- og integralregning) (ellers krediteret Newton og Leibniz).

I fysik arbejdede han med geometrisk optik, og i 1657 formulerede han det, der senere er kaldt Fermat' princip, og som han publicerede i et brev i 1662. Det princip siger, at når en lysstråle fra P til Q bliver brudt undervejs, da følger strålen den hurtigste vej fra P til Q. Huygens' bølgeteori for lys forklarede dette princip. Fermat brugte princippet til at udlede Snells lov om lysets brydning. Fermat brugte endvidere sit optiske princip til at vise, at lys går langsommere gennem mere tætte medier end gennem mindre tætte medier. Dette var i modstrid med Descartes teori; men det var Fermat, der havde ret.

Fermats princip (der kan generaliseres til at gælde andre fysiske fænomener) er et af de første variationsprincipper i fysik. Heron fra Alexandria havde i år 60 fremsat et lignende princip, blot om den korteste vej, og arabernes Ibn al-Haitham (latinernes Alhazen) havde i 1021 i sin bog om optik også formuleret et økonomiprincip.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.