Ind til listen:
Forside Søgning Liste

Francis Bacon


Francis Bacon
1561 - 1626

Francis Bacon var fra England, og han var en meget usædvanlig personlighed. Han var filosof, politiker, forsker i naturvidenskab, jurist og forfatter. I 1603 blev han adlet af Kong James 1. Han var en aktiv politiker, men det var ikke uden problemer. Han spillede en rolle ved oprettelsen af de første engelske kolonier i Nordamerika. Her vil vi nøjes med at beskrive de metoder, han gik ind for skulle bruges i naturvidenskab

Først og fremmest gik han ind for, at naturvidenskabens resultater skulle være baseret på omhyggelige iagttagelser. Forskeren skulle være skeptisk over for sit arbejde og derved undgå at drage forkerte konklusioner. Faktisk kan man betragte Bacon som skaberen af videnskabelig metode. Han deltog aktivt i dannelsen af Royal Society i 1660.

I 1700 - tallets oplysningstid havde Bacons tankegang større indflydelse end Descartes underlige dualisme, der er link for oven. I et foredrag i 1733 fremhævede Voltaire Bacon som skaberen af den videnskabelige metode.

På Bacons tid var der mellem fysikere en livlig diskussion om, hvad varme er. Nogle hævdee,at varme er et stof, der kan strømme fra et legeme til et andet, og de prøvede uden held at måle en eventuel vægtforøgelse. La Cour citerer Bacon således: "Da legemer, der opvarmer andre, ikke derved taber i vægt, så kan der ikke derved finde en meddelelse af stof sted", og "da alle legemer bliver varme ved gnidning, er muligheden for et selvstændigt varmestof udelukket". Bacon fremsætter dernæst som sin mening, at"varmen er en udvidende bevægelse, der udføres af legemernes mindste dele".

Til trods for disse overbevisende argumenter fortsatte diskussionen, om hvad varme er i 100 år efter Bacon. En ef de fysikere, der bekræftede Bacons synspunkt var Benjamin Thompson også kaldet Grev Rumford, der er link for oven.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.