Forside Søgning Liste

Francesco Grimaldi
1602 - 1686

Francesco Grimaldi blev født i Bologna i Italien. Han blev jesuitisk præst. I 1648 blev han professor i matematik ved jesuiternes universitet i hans fødeby. Universitetet blev grundlagt i 1000 - tallet, det er Europas ældste og det er stadig prestigefyldt. Grimaldi opdagede, at når lys passerer en kant, så bevæger det sig ikke fuldstændig retlinet. Han indførte ordet "diffraktion" om fænomenet. Vi beskriver det nøjere i listens blå link. Opdagelsen blev først offentliggjort i 1665, to år efter hans død. På den tid opfattedes lys normalt som en bevægelse af partikler, og laCour formoder at Grimaldi ikke turde publicere sin opdagelse, fordi den var kontroversiel.

På billedet oven for viser vi titelbladet i den bog, som Grimaldi skrev om lyslære. Titlen er - oversat til dansk - følgende:

FYSIK - MATEMATISKE STUDIER AF LYS, FARVER OG REGNBUEN.

Nede på siden står der OPVS POSTHVMVM. Det betyder "Posthumt Værk", altså et værk, der er udgivet efter forfatterens død.

Grimaldi arbejdede også med astronomi og mekanik. Han lavede sammen med Riccoli et fremragende månekort og han kontrollerede eksperimentelt Galileis resultat om det frie fald og fandt, at faldafstanden vokser proportionalt med kvadratet på faldtiden.

Herunder viser vi Grimaldis månekort. Det blev udarbejdet i samarbejde med Riccioli.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.