Forside Søgning
Ind til listen:

Otto von Guericke

1602 - 1686

Otto von Guericke var et eksempel på den nye type af borgerlige videnskabsmænd, der delte deres tid mellem et borgerligt erhverv og videnskabeligt arbejde, på samme måde som f.eks Stevin og Rømer gjorde.
Som ung studerede han kunst ved universitetet i Leibzig og derefter jura og fæstningsbyggeri ved universitetet i Jena. I perioden fra 1632 til 1636 arbejdede han for det svenske styre i Magdeburg som fæstningsingeniør. Portrættet til venstre er fra denne periode. Det hænger nu på Gripsholm Slot i Sverige. Han fortsatte som fæstningsingeniør og diplomat for kurfyrsten fra 1646. I perioden fra 1642 til 1663 var han hyppigt på diplomatiske rejser på byens vegne. Han blev adlet i 1666 og skiftede ved den lejlighed navn fra Otto Gericke til Otto von Guericke. Guericke var borgmester i Magdeburg i perioden 1646 - 1676. Som diplomat var han med i fredsforhandlingerne under Trediveårskrigen.

Som fysiker afgjorde han striden om eksistensen af et vakuum ved at lave et. Det var, så vidt vi ved, uafhængigt af Torricellis og Pascals arbejder. Han arbejdede også med elektricitetslære og byggede den første elektricermaskine. Der er ingen tvivl om værdien af hans videnskabelige arbejder, men man kommer ikke uden om, at han lagde stor vægt på knaldeffekter. Fra 1660 lavede han vejrudsigter. De var baseret på variationer i luftens tryk.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.