Forside Søgning
Ind til listen:

Robert Hooke

1635 - 1703
Der findes intet samtidigt billede af Robert Hooke. Billedet her er malet af Rita Greer i 2004. Det er baseret på samtidige beskrivelser af Hooke. Læg mærke til fjederen og fossilet. De repræsenterer to af Hookes hovedinteresser.
Hooke var født på øen Isle of Wright i den Engelske Kanal. Faderen var præst og så derfor gerne sønnen i et tilsvarende embede. Men allerede som stor dreng viste Hooke så stor interesse for mekanik og håndværksfærdigheder, at faderen måtte opgive sin plan og lade Robert gå sin egen vej. Allerede i 10 års alderen var han "grebet af sin første og sidste kærlighed, mekanikken". Fra han var 18 år gammel boede Hooke i Oxford. Han fik aldrig en universitetsgrad, men til gengæld færdedes han i det fagligt rige miljø af naturforskere, som på det tidspunkt dannede sig på universitetet. Han blev assistent hos Boyle. Boyle opfordrede ham til at konstruere en forbedret version af Guerickes sugepumpe. Det gjorde han, og baseret på arbejde med den kunne Robert Boyle i 1662 finde sin (og Mariottes) lov. Billedet viser en pumpe fra 1800-tallet, men Hookes pumpe har ligget tæt på den.

Allerede som dreng interesserede Hooke sig for urværker, og i 1658 begyndte han at interessere sig for kronometre. Man bruger ordet kronometer om et meget nøjagtigt ur, der styres af en uro, ikke af et pendul. Det var på den tid meget vigtigt at få lavet et kronometer, der gik med en fejl på højst nogle sekunder på en måned. Hvis man havde sådan et, kunne man nemlig foretage en tilstrækkelig nøjagtig bestemmelse af længdegraden til søs. Læs mere om det under 1656 tidsmåling. På den tid var de nøjagtigste ure, man havde, pendulure. De kunne ikke bruges til længdebestemmelse til søs, på grund af skibes bevægelser. På den baggrund foreslog Hooke, at man brugte en fjederstyret uro i stedet: "... use of Springs instead of Gravity for making a Body vibrate in any Posture", skrev han. Det er uklart, hvor langt Hooke kom med sin urkonstruktion, men da Huygens i 1674 konstruerede et ur med uro, krævede Hooke at blive accepteret som opfinder af uroen. På billedet viser vi Huygens tegning af uroen.
Uroen består af et hjul foroven, der svinger frem og tilbage. Neden under hjulet er der en fjeder, der frembringer svingningerne. Den yderste ende af fjederen er til venstre fastgjort på underlaget. Inde i midten er fjederen fastgjort på samme aksel som hjulet ovenover. Hvis vi tænker os, at fjederen på figuren er i ligevægtsstilling, og at vi giver hjulet et lille skub, så vil hjulet begynde at svinge frem og tilbage. I det lange løb vedligeholdes svingningerne ved at den lodrette aksel fortsætter nedad til resten af uret. Der er der et hemværk, sådan som det er beskrevet under 1656 urets udvikling. I uret er der en stor spiralfjeder, der driver urværket. Via hemværket får uroen i hver svingning et lille stød, som vedligeholder svingningerne. Energien kommer fra den store spiralfjeder.

I perioden 1660-1663 blev Royal Society grundlagt, læs om det i 1600 Akademier. Oprindelig var Royal Society ikke en statsinstitution. Initiativet blev taget af en gruppe videnskabsmænd, som savnede en institution, hvor de kunne mødes og berette om deres resultater uden endeløse teologiske og politiske diskussioner. Boyle og Hooke var blandt grundlæggerne. I et udkast til formålsparagraf skrev Hooke i 1663 - med al ønskelig tydelighed:

"Royal Societys opgave er følgende: At forbedre vores viden om alt i naturen og om alle nyttige håndværk, manufakturer, mekanik, maskiner og opfindelser ved hjælp af eksperimenter - (uden indblanding af guddommelighed, metafysik, moral, politik, grammatik, retorik og logik)." (Reference: Bernal 1969)

Hooke blev kort efter grundlæggelsen af Royal Society udnævnt til leder af eksperimenterne. Det vidner om en enorm tiltro til ham, at det blev pålagt ham at vise tre eller fire bemærkelsesværdige eksperimenter ved hvert møde. Frem til 1678 var Hooke travlt optaget af at forbedre en lang række af de mekaniske konstruktioner, man havde til rådighed dengang. Han arbejdede med ure, kikkerter, mikroskoper, pumper og barometre. Sideordnet med det arbejdede han også som arkitekt. I 1666 brændte store dele af London. Sammen med Christopher Wren ledede Hooke genopbygningen, og han var selv arkitekt på flere store bygninger.
Hookes evne til at skabe teknologiske forbedringer passede fint sammen med Royal Societys behov. Det havde den konsekvens, at Hooke byggede det ene fremragende instrument efter det andet. Derfor fik han ikke megen tid til teoretisk arbejde; det var heller ikke der, hans evner lå. Hans kreativitet var i høj grad knyttet til hans instrumenter. Det er uklart, i hvor høj grad hans mekaniske færdigheder var en forudsætning for de opdagelser, der blev gjort. Hans navn huskes nu for Hookes lov om elasticitet, se Mere, og for værket "Micrographia",som udkom i 1665, og som blev genoptrykt mange gange, sidst i 1965.

Hooke havde også konstrueret et forbedret mikroskop. Vi viser det på billedet her. Mikroskopi kræver stærk belysning af genstanden. På billedet ser man, at lyskilden var en olielampe, og at lyset samledes på genstanden af en kugleformet glaslinse. Hovedindholdet i Micrographia er en lang række tegninger og beskrivelser af mikroskopiske dyr og plantedele. Tegningerne er fremragende, de er lavet af Hooke selv. På den tid var de overrumplende, fordi man ikke havde anelse om, hvor komplekst opbyggede disse små organismer var. Hooke indførte ordet "celle" om de små dele, han kunne se. Det var nu ikke celler i vores forstand. Vi viser herunder fra venstre mod højre: Fotografi af Hookes mikroskop, titelbladet til Micrographia, Hookes tegning af en lus og Hookes tegning af en loppe.

I 1672 sendte Newton, der den gang var en ukendt ung mand, en artikel om lysets farver til Royat Society, se 1666 Newton. Hooke blev bedt om at vurdere den, og han afviste i noget hovne vendinger den nye teori om farver, - som han ikke gjorde noget forsøg på at forstå. Derved grundlagde han et livslangt fjendskab med Newton.

I 1679 udgav Hooke dels sit arbejde om elasticitet, se Mere, og dels en ganske præcis formulering af inertiens lov:

"Ethvert legeme, som er sat i direkte og jævn bevægelse, vil fortsætte med at bevæge sig fremad på en ret linie (*), indtil det bliver afbøjet af andre virksomme kræfter og kommer til at bevæge sig i en cirkel, en ellipse eller en anden sammensat krum kurve." Der mangler dog "med samme fart" ved (*).

I den forbindelse skrev Hooke i et brev til Newton, at han (Hooke) var overbevist om, at tyngdekraften aftager i styrke med kvadratet på afstanden. Newton medgiver selv i 1686, at korrespondancen med Hooke inspirerede ham til at bevise, at en elliptisk bane omkring et tiltrækkende legeme i et brændpunkt kræver at tiltrækningen aftager med afstandens kvadrat.

I 1677 blev Hooke udnævnt til sekretær for Royal Society. Men på det tidspunkt var Hooke fagligt og følelsesmæssigt kørt så meget ned, at hans teknisk-videnskabelige kreativitet stoppede. Han var på det tidspunkt kun 42 år og havde 25 år tilbage at leve i. Det er svært nu at vurdere årsagerne til hans nedtur, men en årsag kan være, at Hooke havde involveret sig i talrige skænderier med fagfæller. En anden kan være, at hans store intuitive begavelse manglede understøttelse af et teoretisk-matematisk fundament, og det placerede ham sårbart i samarbejdet med fagfællerne.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.