Forside Søgning Liste

Marin Mersenne
Marin Mersenne
1588 - 1648

Marin Mersenne var en fransk filosof, præst og fysiker. Hans forældre var bønder. Som ung studerede han matematik og fysik i Paris. Her mødte han Descartes og Pascal, og han udvekslede breve med Galilei og Huygens og med andre forskere i Italien, England og Holland. Mersenne var ivrig tilhænger af Galileis teorier.

I 1635 grundlagde han Akadémie Parisienne, en uformel gruppe af astronomer, fysikere og matematikere, som blev en forløber for det mere fornemme Académie Royale des Sciences, der blev grundlagt af Colbert i 1666. Mersenne blev på den måde en vigtig person for udbredelsen af kendskab til nye resultater rundt omkring i Europa.

Mersennes vigtigste resultat inden for fysikken handlede om de lydbølger, der udgår fra en svingende streng. Det skriver vi om i vores "Mere".

Herunder viser vi en samtidig radering, der viser Descartes og Mersenne i diskussion, om en lodret afskudt kanonkugle vil falde ned i kanonen igen.Opgave 22
Hvor tror du, at kuglen falder ned? Argumentér for dit synspunkt.

Udgangspunktet var, at Descartes havde så stor tiltro, til det han tænkte, at selv hvis han kunne se noget, der stred mod hans tanker, så havde han dog mere tiltro til sine tanker end til sine sanser. - Man kan godt forstå, at Descartes kun opnåede få korrekte resultater inden for fysikken.

I vore dage er Mersenne mest kendt for mersennetallene. Det er tal af formen 2n -1. Mersenne opdagede, at hvis man vil finde store primtal, så kan det betale sig at lede blandt mersennetallene. Det største kendte primtal var i 1998 det mersennetal, som fås, når man sætter n = 3021377. Dette tal har 909526 cifre, og hvis man skrev det ud ville det fylde en pænt stor bog på 150 sider. Store primtal har vist sig at være nyttige indenfor kryptografi.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.