Forside Søgning Liste

Thomas Savery

Ca. 1650 - 1715


Thomas Savery var en engelsk mineingeniør og krigsingeniør, som blev født i mineområdet Devon i England. Det var farligt at arbejde i minerne, bl.a. fordi de let blev oversvømmede. Der var derfor et stort behov for effektive pumper til at pumpe vandet op af minerne med. Savery konstruerede den første dampdrevne pumpe, en primitiv dampmaskine, og fik patent på den i 1698. Der havde været forløbere helt tilbage til Oldtiden, se vores essay om dampmaskinens historie (i liste 3 under 1700).

Princippet i en dampmaskine er, at den omdanner varmeenergi i vanddamp til mekanisk arbejde, dvs den er en varmekraftmaskine. Saverys model var ikke en fuldt udviklet dampmaskine, den var kun en pumpe til at pumpe vand op af minerne, og den havde intet stempel eller andre bevægelige dele, undtagen ventiler. I 1702 gav Savery nærmere oplysninger og tegninger om sin maskine i bogen: Minearbejderens Ven, eller En Maskine til at Hæve Vand Ved Hjælp Af Ild. Saverys model var imidlertid upraktisk og uøkonomisk; men den var til gengæld ret stabil.

Savery og en anden engelsk opfinder, Thomas Newcomen, blev nødt til at arbejde sammen p. gr. af patentproblemer. De lavede i 1712 en stempeldampmaskine med et bevægeligt stempel i en cylinder (se vores Merer). Denne maskine var mere praktisk og økonomisk.

Hvordan udviklingen videre forløb, kan man læse om i vores essay om dampmaskinens historie (i liste 3 under 1700). Som bekendt skabte dampmaskinen Den Industrielle Revolution.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.