Forside Søgning Liste

Evangelista Torricelli

1608 - 1647

Torricelli var en italiensk fysiker og matematiker. I 1627 kom han til Rom og studerede hos Benedetto Castelli, der var elev af Galilei. Nogle år senere skrev Torricelli en bog om kasteparabler, og i 1641 sendte Castelli et eksemplar af denne bog til Galilei, der på dette tidspunkt sad i husarrest, dømt af den katolske kirke. Så snart Galilei så Torricellis bog, inviterede han Torricelli til at besøge sig, og på den måde kom Torricelli til at tilbringe de sidste tre måneder af Galileis levetid sammen med ham. I denne periode nedskrev Torricelli Galileis sidste værk, "Discourse of the Fifth day". Efter Galileis død den 8. januar 1642 blev Torricelli udnævnt til at efterfølge Galilei som professor i matematik ved Universitetet i Pisa. Torricelli døde allerede som 39-årig i 1647.

Torricellis vigtigste arbejder om fysik var hans bog om kasteparabler, hans eksperimenter med kviksølvbarometret og Torricellis princip for mekanisk forbundne legemer. Vi beskriver Torricellis princip i vores omtale af det fuldstændig elastiske stød hos Huygens (1652).Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.