Forside Søgning Liste
Ind til listen:

Francesco Grimaldis arbejde med at forstå lysets natur


Grimaldi lavede en lang række forsøg, hvor han undersøgte hvordan lys opfører sig ved passage af en skyggegiver. Vi beskriver to af hans forsøg med billeder hentet fra hans bog:

Det første forsøg illustreres med billedet til højre. Lys - formodentlig fra Solen - kommer ind i et mørkt værelse og begrænses dér først af en skærm AB med et rundt hul CD og bagefter af en anden skærm EF med et rundt hul GH. Til slut rammer lyset en Skærm IK. Hvis lyset går i rette linjer, vil der ses en lysplet NO med maksimal belysning på stykket LM. Men til sin overraskelse så Grimaldi svagt lys helt ud til IK, og det lys har ikke bevæget sig retlinet, selv om det bevæger sig i et homogent medium. - Der er ikke tale om brydning. Den finder jo kun sted, når lyset bevæger sig gennem forskellige gennemsigtige medier.Det næste forsøg er illustreret på billedet til venstre. Lyset kommer ind i et mørkt værelse gennem to små åbninger A og B. Der er nok tale om sollys, så de to vinkler ved A og B er ½ grad, nemlig Solens vinkeldiameter. Hvis lyset gik i rette linjer vil det ramme skærmen CD på den måde, at lyset fra A belyser CL, mens lyset fra fra B belyser ID. De to lyspletter overlapper altså på stykket IL. Grimaldi så da også, at dette område var kraftigt belyst.
Men inde i dette lyse område så han til sin overraskelse mørke ringe med farvede kanter. Hvis han lukkede A eller B forsvandt ringene straks. Så det kan altså ske, at to lysstråler, der rammer samme punkt, svækker eller ophæver hinanden. Denne iagttagelse er uforenelig med tidens opfattelse af lys som en strøm af partikler.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.