Forside Søgning Liste
Ind til listen:

Huygens om lysets natur

Sideordnet med Huygens arbejde med lysets brydning dannede han sig også en mening om, hvad lys var for noget. Der var på den tid delte meninger om det. Newton mente, at en lysstråle består af partikler der bevæger sig i strålens retning, men Huygens mente at lys er en bølgebevægelse. Han forestillede sig at verdensrummet var opfyldt af et meget letbevægeligt stof, som han kaldte æteren. Hvis der et eller andet sted sættes en bevægelse i gang i æteren, vil denne bevægelse forplante sig således som det er beskrevet i Huygens princip. Den enkelte æterdel bevæger sig altså kun frem og tilbage. Det minder om den bølgebevægelse, der skabes i en vandoverflade, når man kaster en sten i vandet. Og endnu mere minder det om den måde som lyden bevæger sig frem gennem luften på. Når vi ser noget er det altså fordi æterpartiklerne påvirker øjet. Man bruger faktisk ordene bølgetop og bølgedal også om lyd- og lysbølger. Huygens udtaler sig ikke om hvad æterpartikler er, og han beskriver intet om fremkomsten af farverne.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.