Forside Søgning Liste

Nonius

Mange apparater indeholder en inddelt skala, hvor man skal aflæse et resultat. F.eks. kan man på en skydelære aflæse diameteren af det rør, som kæberne spænder om. Og når man sigter mod en stjerne i en astronomisk kikkert, kan man aflæse stjernens position på inddelte, cirkulære skalaer. I begge tilfælde bruges en nonius til at øge aflæsningens nøjagtighed.


På figuren kan den røde nonius glide langs den sorte lineal, og den ønskede aflæsning er positionen af nulpunktet af den røde nonius, altså på figuren mellem 3,3 og 3,4. Længden af stykket fra 0 til 10 på nonius er 9 af de små enheder på den sorte skala. Så hver af de små, røde inddelinger er 1/10 mindre end en af de små, sorte enheder. Når man nu bemærker,

at den 6. røde streg passer med 3,9 på den sorte lineal
så må afstanden mellem den 5. røde streg og 3,8 være 1/10
så må afstanden mellem den 4. røde streg og 3,7 være 2/10
så må afstanden mellem den 3. røde streg og 3,6 være 3/10
så må afstanden mellem den 2. røde streg og 3,5 være 4/10
så må afstanden mellem den 1. røde streg og 3,4 være 5/10
så må afstanden mellem den 0. røde streg og 3,3 være 6/10

Den korrekte aflæsning er så 3,36, hvor 6-tallet direkte kan aflæses på den røde skala på det sted, hvor skalaerne passer sammen.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.