Forside Søgning Liste

Referencer til akademier og forskningsbiblioteker


Morris Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 2. udg., 1990, vol. 1

Olaf Pedersen og Mogens Pihl: Historisk Indledning til den Klassiske Fysik, 1963, vol. 1

Helge Kragh (Red.): Dansk Naturvidenskabs Historie, 2005, vol. 1-4

Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 3. udg., 1966, vol. 1-2

Stephen F. Mason: A History of the Sciences, 2. udg., 1962

Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie, 2. udg., 1961, vol. 1-4

Olaf Pedersen (Red.): Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Historie ...

Richard S. Westfall: Never at Rest: A Biography of Isaac Newton. Cambridge University Press. 2nd ed. 1983. 17th printing 2008. 908 p. (Newton var i sine senere år præsident for Royal Society; men han var en konservativ og magtsyg leder! På den tid var hans kreativitet brændt ud).

Om metersystemets indførelse, se:
Illustreret Videnskab Historie, 2009, Nr. 8, p. 11


PÅ NETTET:

Den Store Danske

Wikipedia