Forside Søgning Liste

Referencer til Christoffer Dybvad


Gyldendals Online Leksikon

Wikipedia - dansk for Dybvad; hollandsk og engelsk for hans læremester Stevin

Diverse netsider om Stevin, se litteraturlisten til Stevin.