Forside Søgning Liste

Referencer til eklipsariet:


Axel V. Nielsen: Ole Rømer. En skildring af hans liv og gerning. Aarhus 1944, p. 77. Her antydes det, at eklipsariet er forsvundet.

Elis Strömgren: Ole Rømer som Astronom. Det Kgl Danske Videnskabernes Selskab. København 1944. Her er en beskrivelse af eklipsariet udeladt.

Peder Horrebow: Basis Astronomiæ. København 1735. Den bedste kilde til vor viden om Rømer som astronom.

Poul Darnell i: Ole Rømer - I kongens og videnskabens tjeneste", Aarhus Universitetsforlag 2011. Her beskriver Poul Darnell Rømers planetmaskiner.

Frank Nielsen i: Ole Rømer - I kongens og videnskabens tjeneste, Aarhus Universitetsforlag 2011. Her beskrives en bestemt type tandhjul, opfundet af Rømer.

Frank Nielsen: Rømers Tandhjul, Nordisk Matematisk Tidskrift, Normat, 58, nr.3, Göteborg 2010. Her beskrives matematikken bag Rømers tandhjulskonstruktion.

H. Alan Lloyd: Some outstanding Clocks over seven Hundred Years 1250-1950. Leonard Hill Books, London 1958, p. 81. Dette er kilden til vor viden om Thomas Tompions ur.

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html Her fandt vi formørkelsestabeller

Elis Strömgren: Lærebog i Astronomi, Oslo 1931. De astronomiske konstanter, som vi benytter, findes her og i den næste reference.

Duncan Steel: Eclipse, Headline, London 1999.

http://www.projektpluto.com Her fandt vi tidspunkterne for månens passage af perigæum.

Henry C. King: Geared to the Stars, ISBN 0-8020-2312-6. Her omtales kædebrøker.