Forside Søgning
Ind til listen:

Referencer til Kepler


Originale arbejder af Kepler:

Se bl.a. Cohen og Dugas!Biografier om Kepler:

Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 3. udg., 1966, vol. 1, p. 86-91, 95-97, 212-213, 217-218

Den Store Danske Encyklopædi, 1994-2001

Oxford Dictionary of Scientists, 2. udg., 1999

Olaf Pedersen og Mogens Pihl: Historisk Indledning til den Klassiske Fysik, 1963, vol. 1, p. 155, 247f, 252

Olaf Pedersen og Helge Kragh: Fra Kaos til Kosmos, 2000, kap. 5 (?)

Helge Kragh (Red): Dansk Naturvidenskabs Historie, 2005-2006, vol. 1, p.?

Stephen F. Mason: A History of the Sciences, 2. udg., 1962, kap. 3

Biographical Encyclopedia of Mathematicians, 1999

Morris Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 2. udg., 1990, vol.1, p. 242-247

Victor J. Katz: A History of Mathematics, 2. udg., 1998, p. 409-416

Dirk J. Struik: A Concise History of Mathematics, 1965, p. 127-129Fagligt om Kepler:

Helge Kragh: "Kepler og Hans Love." I: Fysikhistorie i Idéhistorisk Belysning. /Red. Uffe Juul Jensen, Helge Kragh, Hans Rørbech. Danmarks Radio, 1978. P. 15-49.Flere referencer om Kepler ...

Den Store Danske

Wikipedia

Dictionary of Scientific Biography. 18 vols. 1970-1981. /Ed. in chief: Charles Coulston Gillispie. Kepler (Forf.?): Vol.?, År?, Sider?

Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie, 2. udg., 1961, vol. 3 , p. 314, 423f, 429

I. Bernard Cohen: The Birth of a New Physics, 2. udg., 1985, p.?

René Dugas: A History of Mechanics, Reprint udg., 1988, p.?

Jens Højgaard Jensen og Søren Kjørup: Om Fysik: Fysikken i Historisk og Samfundsmæssig Belysning: En Introduktionsbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 1983, 145 p.

Nanna Dissing Bay Jørgensen & Marie Sørensen: Den Naturvidenskabelige Revolution 1500-1750. Aarhus: Systime, 2008, 150 p.