Forside Søgning
Ind til listen:

Referencer til Newton og Kepler


I. Bernard Cohen: The Birth of a New Physics, 2. udg., 1985.
1. udgaven fra 1960 findes i dansk oversættelse: Fysikkens Gennembrud. Gyldendals Uglebog, 1962.

Jens Højgaard Jensen og Søren Kjørup: Om Fysik: Fysikken i Historisk og Samfundsmæssig Belysning. En Introduktionsbog. Reitzel, 1983.

Helge Kragh: "Kepler og Hans Love." I: Fysikhistorie i Idéhistorisk Belysning. /Red. Uffe Juul Jensen, Helge Kragh, Hans Rørbech. Danmarks Radio, 1978. P. 15-49.

René Dugas: A History of Mechanics, Reprint udg., 1988.

Richard S. Westfall: Force in Newton's Physics: The Science of Dynamics in the Seventeenth Century. London and New York: Macdonald, 1971.

Ole Knudsen: "A Note on Newton's Concept of Force." Centaurus, 9 (1963/1964), p. 266-271.