Forside Søgning Liste

Referencer til Rømers planetarium :

1. King, Henry C.: Geared to the Stars, The evolution of planetariums, orreries and astronomical clocks. Toronto 1978.
2. Poul Darnell i: Ole - Rømer I Kongens og videnskabens tjeneste, Aarhus Universitetsforlag 2011.
3. Peder Horrebow: Basis Astronomiæ…., København 1735.
4. Gallon: Machines et Inventions approuvée par l'Academiæ Royale des Sciences. Paris 1735. BD. I , p.89.
5. Elis og Bengt Strömgren : Lærebog i Astronomi, Gyldendal Norsk Forlag, 1931
6. Frank Nielsen i: Ole - Rømer I Kongens og videnskabens tjeneste, Aarhus Universitetsforlag 2011.
7. Frank Nielsen: Rømers Tandhjul, Nordisk Matematisk Tidsskrift, Normat, 58, nr.: 3, Göteborg 2010.
8. Computerprogrammet "Guide, Version 8.0, Projekt Pluto".

Urmager Søren Andersen har følgende mailadresse: andersen@ateliera.dk