Forside Søgning
Ind til listen:

Kommenteret litteraturliste til Ole Rømer


SKRIFTER AF OLE RØMER, PUBLICEREDE SÅVEL SOM UPUBLICEREDE:

Ole Rømers banebrydende opdagelse af "lysets tøven", som han rapporterede om i Académie Royale des Sciences i Paris 21. november 1676, blev nedskrevet af selskabets sekretær, som desværre misforstod noget. Der kom en tre sider kort fransk artikel ud af det 7. december 1676 i Journal des Scavans: Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Römer de l'Academie Royale des Sciences. Den udkom oversat til engelsk 25. juni 1677 i Philosophical Transactions of the Royal Society. Det er Rømers eneste skriftlige offentliggørelse af opdagelsen. Derfor henviser vi her til den engelske udgave af Wikipedia, som slutter sin biografi om Ole Rømer med externe links til bl.a. disse to udgaver af artiklen (som billeder). (Se mere om Wikipedia som kilde i denne litteraturliste under Almene Kilder.

Ole Rømer: Ole Rømers "Adversaria". / Udg. af Thyra Eibe og Kirstine Meyer. / Det Kgl. Danske Videnskabers Selskab. / Kbh.: Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1910. 271 pp. (I Anledning af 200-Aaret for Ole Rømers Død). Værket er på latin; men det har to franske registre. De kodede passager blev først tydet af Ole Immanuel Franksen i 1987.

Ole Rømer: Ole Rømer, - Korrespondance og Afhandlinger samt et Udvalg af Dokumenter. / Samlet, Oversat (til Dansk) og Udgivet af Per Friedrichsen og Chr. Gorm Tortzen. / Kbh.: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). / I Kommision hos Reitzel, 2001. 738 pp. Oversættelsen af artiklen om lysets brydning stammer fra denne bog

KILDER TIL RØMERS VIDENSKABELIGE ARBEJDER:

Kirstine Meyer: (Biografi af) Ole Rømer i Dansk Biografisk Leksikon, Bd. 20. Kbh., 1941, pp. 392-400. Kirstine Meyer fremstår stadig som Rømereksperten.

Kirstine Meyer: Om Ole Rømers Opdagelse af Lysets Tøven. Kbh.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 7. Række, Naturvidenskabelig og Mathematisk Afdeling 12, 3. / I Kommission hos Høst og Søn, 1915. 41 pp. + Faksimile af Folioark af Ole Rømer. Kirstine Meyers tekst er både på dansk og fransk.

Kirstine Meyer: Temperaturbegrebets Udvikling gennem Tiderne - samt dets Sammenhæng med Vexlende Forestillinger om Varmens Natur. Disputats. Kbh.: Gjellerup, 1909. 182 pp. Et pionerarbejde.

Mogens Pihl: Ole Rømers Videnskabelige Liv. Kbh.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. / I Kommission hos Ejnar Munksgaard, 1944. 98 pp. (I Anledning af 300-Aarsdagen for Ole Rømers Fødsel). Bygger på Kirstine Meyers arbejde.

Elis Strömgren: Ole Rømer som Astronom: Med Særligt Henblik paa Hans Betydning for de Astronomiske Instrumenters og den Astronomiske Observationskunsts Historie. / Udgivet i Anledning af 300-Aarsdagen for Ole Rømers Fødsel, den 25. September 1644. Kbh.: Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. / I Kommission hos Ejnar Munksgaard, 1944. 137 pp. Strömgren bygger på Peder Horrebows "Basis Astronomiæ" fra 1735, som Strömgren har oversat det meste af til dansk. Ole Rømer har næsten ikke selv publiceret noget; men heldigvis har hans elev og efterfølger, Peder Horrebow, givet en nøje redegørelse for Rømers arbejde. Desværre forsvandt størstedelen af Rømers upublicerede observationsmateriale fra tiden tilbage i Danmark, dvs fra 1681 til hans død i 1710, ved Københavns brand i 1728.

Per Friedrichsen et al. (Red.): Ole Rømer: Videnskabsmand og Samfundstjener. Kroppedal - Studier i Astronomi etc., Vol.1, 2004. Kbh.: Gads Forlag, 2004. 360 pp.

ALMENE KILDER:

Helge Kragh (Red.): Dansk Naturvidenskabs Historie. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2005, vol. 1. Især kapitel 16 (pp. 405-433), som er skrevet af Kurt Møller Pedersen og Frank Rasmussen. Fin, moderne biografi; men ikke særlig "teknisk-astronomisk eller -fysisk", fordi den indgår i et alment opslagsværk.

Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik. Kbh.: Rosenkilde og Bagger, 3. udg, 1966. Vol. 1, pp. 105-109. Da 1. udgaven er fra 1896, er dette værk selvfølgelig forældet på nogle områder; men pædagogikken i de fysiske forklaringer er uovertruffen den dag i dag!

Den Store Danske Encyklopædi, 1994-2001. Claus Thykier har skrevet om Ole Rømer.

Wikipedia. NB Man skal være opmærksom på, at netopslagsværket kan have forskelligt indhold på de forskellige sprog. Mulige opslagsord er bl.a. Ole Rømer, lysets hastighed og relativitetsteori. Der er ikke forfatterangivelser på Wikipedias artikler, og alle kan gå ind og ændre disse artikler. Det forunderlige er så, at artiklerne tit er af meget høj kvalitet alligevel, er fyldige og med gode billeder. Det skyldes nok, at Wikipedia, selv om der ikke er en overordnet ansvarlig redaktør, opererer med "lokale redaktører". Men ligesom med Dansk Naturvidenskabs Historie, er biografierne på Wikipedia forholdsvis almene, så der fx ikke er ret mange formler eller andre teknisk-fysiske eller -astronomiske forklaringer med her. Til gengæld kan man slå fysik- og matematikfagligt stof op på andre sider på Wikipedia.

KILDE TIL RØMER SOM POLITIMESTER I KØBENHAVN:

Barbara Zalewski: "St. Hans Hospital i København 1612-1808". I: Psykiatriens Historie i Danmark. Red. af Jesper Vaczy Kragh. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2008. Barbara Zalewskis artikel står side 19-58, mens hendes noter står side 335-341.