Forside Søgning Liste

Referencer til Christoph Scheiner


Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 3. udg., 1966, vol. 1, p. 212-213, 218-219

Gyldendals Online Leksikon

Wikipedia (tysk og engelsk). NB Hjemmesider skifter hele tiden!