Forside Søgning Liste

Referencer til termometret i 1600 - tallet


Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 1966, vol 2, p. 221 ff

Wikipedia, især portrætter