Forside Søgning Liste

Referencer til urets historie i 1600-tallet


Hans Stiesdal: "Ure i Ribe Domkirke". I: Fra Ribe Amt. Bind 19, 1975. Pp. 290-306. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt.