Forside Søgning Liste

Al-Zarkali (Azarquiel)

1029 - 1087


Al-Zarkali eller Azarquiel fra Cordoba var en spansk arabisk astronom, som havde tilnavnet instrumentmageren. Ved hjælp af nye måleinstrumenter og nye trigonometriske beregningsmetoder udarbejdede han de astronomiske Toledotabeller. I 1252 blev de viderebearbejdede til de Alfonsinske tabeller på foranledning af kong Alfons den Vise af Castilien. Helt op til Tycho Brahes tid var disse tabeller de mest anvendte over planeternes bevægelser.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.