Forside Søgning Liste

Jean Buridan (Johannes Buridanus)

Ca.1295 - ca.1358


Jean Buridan var en fransk filosof og naturvidenskabsmand, som fra 1320'erne underviste ved Paris Universitet. Han nævnes første gang 1328 som rektor i Paris og en af grundlæggerne af Pariserfysikernes "skole" i 1300-talet. Han var samtidig med William fra Ockham og kommenterede denne i sit arbejde med logik.

Buridan var meget anerkendt i sin samtid, og han blev valgt til rektor to gange. Hans tænkning påvirkede de næste 200 års filosofi i Nord- og Mellemeuropa, hvor undervisningen tit byggede på hans eller hans elevers arbejder (Nicole Oresme, Albert fra Sachsen).

I fysikken kommenterede han Aristoteles fysik og udarbejdede her "impetusteorien", som var blevet kendt i Paris omkring 1320. Jean Buridan beskæftiger sig så indgående med denne teori, at han kan betragtes som dens egentlige grundlægger, selvom tanken allerede fandtes hos italieneren Thomas Aquinas omkring 1255. Buridan anvendte impetusteorien både på jordiske og himmelske bevægelser.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.