Forside Søgning Liste


Demokrit

÷460 - ÷400


Græsk filosof, født i Abdera i Nordgrækenland. Kun fragmenter af hans værker er bevaret. Aristoteles vurderede ham højt; men Platon nævner ham ikke.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.